top of page

2013'ün Paylaşım Ekonomisine yön verenleri

 

(http://blogs.sap.com/innovation/innovation/top-40-influencers-networked-collaborative-economy-01243245'den kısaltarak ve yorumlayarak türkçeleştirdik)

 

Günümüzdeki iş dünyası, dün olduğundan çok farklı. Yaşam, etkileşim ve çalışma şekillerimiz, küresel gücün el değiştirmesi, gelişen teknoloji, değişen demografi ve beyazyakalıların dönüşümlerinin büyük etkisiyle radikal şekilde değişiyor.

Bulut teknolojileri, mobilite, sosyal medya ve daha daha dijital bir dünya 2014'teki yaşam biçimimizi şekillendiren etmenler olacak. Bu sayede kendimizi daha güçlü hissedip, daha bilinçli kararlar verecek ve kaynaklara erişimimizi - daha önce hiç olmadığı kadar - artıracağız.

 

Alışverişlerimiz Amazon'dan. İşbağlantılarımız LinkedIn sayesinde. Wikipedia artık bir ansiklopiden çok daha öte bizim için. Sanal kaynaklarımız, gerçek hayattaki bağlantılarımızdan daha güvenilir zaman zaman. Ve tüm bunlar, ortak bir çalışmanın sayesinde. 

Kişisel yaşamlarımız ve tüketim alışkanlıklarımız değişiyor. Fiziksel olarak nerede bulunduğumuzdan bağımsız, küresel bir köyün vatandaşlarıyız artık. Firmalar, sosyal medyayı ve sanal çevreleri iş modellerinin atar damarı olarak çoktan kabul ettiler bile. Bu Ağ Ekonomisine, Ortak Tüketime, Paylaşım Ekonomisine yön verenleri seçtik. Hepimizin onlardan öğrenecek çok şeyi var : 

 

Ağ Ekonomisine yön Kişiler :

 

1. Jeremiah Owyang : Jeremiah eski bir pazar analisti. Şimdi Ağ Ekonomisi üzerine konuşmalar yapıyor. Altimeter'in kurucusu olarak da, araştırma çalışmaları öncelikle sosyal medyada olmak üzere, kendisini pazarın önde gelenlerinden biri yaptı. Ağ Ekonomisinin ve İşbirlikçi Ekonominin hayatımızın normal akışına girmesi konusunda çalışıyor. 

Twitter:@jowyang - Websitesi : http://www.web-strategist.com/blog/

 

2. Sara Horowitz : Sara, Serbest Çalışanlar Sendikası (Freelancers Union)'un kurucus ve yöneticisi. Aynı zamanda da Serbest Çalışanlar Sigorta Şirketi (Freelancers Insurance Company - FIC)'nin CEO'su. Değişen ekonominin lider sesi. Serbest Çalışanların sanal ağlarla birbirine bağlı dünyada oynadıkları rolün ateşli bir savunucusu. 

Twitter: @Sara_Horowitz - Websitesi :http://www.freelancersunion.org/

 

3. Robin Bew : Robin, The Economist'in Haber Alma Teşkilatının (The Economist Intelligence Unit) başında. Küresel ekonomi, iş dünyası, endüstriyel akımlar, ki buna iş dünyası ağları ve işbirlikleri konuları da dahilkonusunda bir uzman. 

Twitter: @RobinBew - Websitesi :http://www.eiu.com/

 

4. Mark Muro : Brookings'in hem ortaklarından hem de strateji yöneticisi. İnovasyon, bölgesel ve temiz (yeşil) ekonomi konularına bakıyor. 

Twitter: @MarkMuro1 - Websitesi : http://www.brookings.edu/experts/m/murom.aspx

 

5. Andrea Scalia : Andrea bir inovasyon, ağ kurma, tasarım, nöroteknoloji ve tasarım aşığım. Ekonomi ve tarih kitapları okumayı seviyor. Microimpresa ve Macrocompetiziona (mikro girişimcilik, makro rekabet) kitabının yazarı.

Twitter: @andreascaliatw - Websitesi: http://about.me/andreascalia

 

6. Todd Hoskins : Todd, firmaların ağ ekonomisine geçişlerine yardım edip, öğrenmeye, (firmaların yeni ekonomide) hayatta kalmaya ve işbirliğine odaklanabilmelerini sağlıyor, ki bunlar yumuşak bir dönüşüm ana kavramları. 

Twitter: @toddhoskins - Websitesi: http://www.linkedin.com/in/toddhoskins

 

7. Rod Falcon : Rod, yeni teknojik ufuklar, ağlar, küresel sağlık ekonomisi, sosyal yapılanma ve işbirliğine dayalı öngörü oyunları üzerine çalışıyor.

Twitter: @rodfalcon - Websitesi: http://www.iftf.org/what-we-do/who-we-are/

 

8. Miriam Salpeter : Miriam bir sosyal medya mentorü ve stratejisti. Yeni ekonomi konusunda koçluk yapıyor ve 3 kitabı var. Küçük işletmelere ve iş arayanlara hedeflerine ulaşmaları konusunda yön gösteriyor. 

Twitter: @Keppie_Careers - Website: http://www.keppiecareers.com/about/

 

9. Ed Morrison : Ed, Purdue'de Bölgesel Ekonomi Geliştirme Danışmanı. Purdue Teknoloji Enstitüsünün de inovasyon stratejileri konusunda çalışan bir üyesi. Son 5-6 yılında, (iş dünyası) ağlarını güçlendirme konusunda yeni eğilimler geliştirmekle meşgul.

Twitter: @edmorrison - Websitesi: http://edmorrison.com/

 

​10. Drew Hofler : Drew, bir ortak ticaret (collaborative commerce) aşığı. Özellikle ağ ekonomisi ve sermayeler, dinamik indirimler ve e-fatura konularıyla ilgileniyor. 

Twitter:@dhofler - Websitesi:  yok.

 

11. Rachel Botsman : Rachel, işbirliği ve paylaşımın gücü üzerine yazan, konuşmalar ve danışmanlık yapan bir sosyal yenilikçi, gelecekçi (fütürist). Yeni ekonominin varolan işdünyasını nasıl dönüştüreceği, tüketim ve yaşam biçimlerimizi nasıl şekillendireceği konusunda lider bir ses. 

Twitter: @rachelbotsman - Websitesi: http://www.collaborativeconsumption.com/

 

12. Rebecca Lieb : Rebecca, Altimeter Group'un dijital reklamlara bakan analisti. Dijital stratejiler, içerik stratejileri ve SEO konularında danışmanlık yapıyor. Bir çok bilinen marka ve profesyonel ticari oluşumlarla çalıştı. Econsunltancy US'in kurucularından. 

Twitter: @lieblink - Websitesi: http://www.rebeccalieb.com/blog/

 

13. Antonin Leonard : Antonin Ortak Tüketim ekonomisi konusunda bir stratejist ve OuiShare'in kurucularından. Araştırmacı, yazar, konuşmacı ve işbirlikçi ekonomi ve paylaşım ekonomisi konusunda dersler veriyor. Şirketler, Ajanslar ve Hükümetler için paylaşım ekonomisinin yol açtığı dönüşümleri içselleştirmek konusunda lInovasyon stratejistliği yapıyor. 

Twitter: @AntoLeonard - Websitesi: http://about.me/antonin.leonard

 

14. Neal Gorenflo : Neal, Shareable dergisinin kurucu ortak ve yayıncılarında. Shareable, paylaşım ekonomisi alanında kar amacı gütmeyen, ama iş yapış şekillerini değiştirmekte öncülük eden dijital bir dergi. 

Twitter: @gorenflo  - Websitesi: http://www.shareable.net/about

 

15. Francesca Pick : Francesca OuiShare'in topluluk kurucusu ve küresel birleşticilerinden. Sürdürülebilir ve İşbirlikçi topluluklar yaratmak konusunda çalışıyor. 

Twitter: @Francesca_sp  - Websitesi: http://francesca-sp.tumblr.com/

 

16. Benjamin Tincq : Benjamin OuiShare'in kurucu ortaklarından. Toplulukların geleceklerini oluşturmak konusunda noktaları birleştirmeye çalışıyor. 

Twitter: @btincq - Websitesi: http://about.me/btincq

 

17. Benita Matofska : Benita, Compare & Share'in kurucusu ve BaşPaylaşıcısı. Paylaşım ekonomisi ve küresel alandaki ilk paylaşım pazarının yani. 

Twitter: @benitamatofska - Websitesi: http://www.compareandshare.com/

 

18. Emily Castor : Emily, Lyft'te (Araç Paylaşım girişimi) Topluluk kurma ve etkileşim yöneticisi. Halk yararına devlet ve özel sektörü geliştirmede on yıllık tecrübeye sahip bir sosyal girişimci ve yazar. Paylaşım-tabanlı iş modellerine inanıyor ve ekonomik, sürdürülebilir verimli sermayeler oluşturma konusunda uzman. 

Twitter: @emilycastor - Websitesi: http://about.me/emilycastor

 

19. Eric Lowitt : Eric, CEO'lara, devlet adamlarına ve kar amacı gütmeyen şirketler strateji, işbirliği ve sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık yapıyor. Future of Value (Değer'in geleceği) kitabının yazarı. Son kitabı : Ortak Tüketim Ekonomisi'nde, herkesi kucaklayan bir büyümeye giden yolu, ve bu yolda önümüze çıkan engelleri aşma konusunda yol gösteriyor. 

Twitter: @ericlowitt - Website:http://www.ericlowitt.com/

 

20. Hunter walk : Hunter, HomeBrew'in (tohum-yatırım aşamasında fon/destek veren bir venture-capital şirketi) ortaklarından. Daha öncesinde YouTube, Google ve Second Life'la çalışmıştı.

Twitter: @hunterwalk - Websitesi: http://hunterwalk.com/about/

 

21. Danae Ringelmann : Danae Indiegogo'nun (insanlara, kendilerine ilginç ve yakın gelen konularda yatırım yapmalarını ve almalarını sağlayan imece-fon girişimi) kurucusu. 

Twitter:@gogoDanae – Websitesi: http://www.indiegogo.com

 

Ağ Ekonomisine yön Şirket ve Girişimler :

 

1. Ariba : Küresel çapta, firmalar arası ticareti ağ ekonomisi çerçevesinde kolaylaştırıyor. 

Twitter: @Aribahttps://twitter.com/ariba - Websitesi: http://www.ariba.com/

 

2. Ceres: Sürdürelebilir liderliğin savunucusu. Güçlü yatırımcılar, firmalar ve halk çıkarı gruplarını biraraya getirip, sürdürülebilir ve çevreci iş yapış şekillerini daha sağlıklı bir küresel ekonomi için dönüştürmeyi misyon edinmiş. 

Twitter:@CeresNews  - Websitesi: http://www.ceres.com/ 

 

3. SMB Network : küçük işletmelerin biraraya gelerek, yerel ekonomiye, yerel alışverişe katkı sağlayarak (ve de koruyarak) sürdürülebilir şekilde hayatta kalmalarını sağlamaya çalışıyor. 

Twitter @smbnetwork - Websitesi: http://www.selfmarketer.com/

 

4. Pieria : Hem sosyal çevre uzmanlarını biraraya getiren bir ağ, hem de dijital bir dergi. Ticari ve akademik uzmanların biraraya gelip, günümüz ekonomik sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıkları bir platform. 

Twitter: @PieriaView - Websitesi: http://www.pieria.co.uk/

 

5. TechNet : Inovasyon teknolojileri ve ekonomisini büyütmeye çalışan CEO'lar ve Kıdemli yöneticiler ağı.

Twitter: @TechNetUpdate - Websitesi: http://www.technet.org/

 

6. Sharaeble : Kar amacı gütmeyen, güncel haber ve paylaşım ekonomisini yaymayı amaçlayan dijital dergi.

Twitter: @Shareable - Website: http://www.shareable.net/about

 

7. Collaborative Consumption : Geleneksel paylaşımların, ödünç vermenin, takasın, kiralamanın önplana çıkarıldığı, ortak tüketimin önemini vurgulayan dijital bir platform. 

Twitter:@Collcons - Websitesi: http://www.collaborativeconsumption.com/

 

8. OuiShare : Tüm bireylerin, devlet kurumlarının, ticari şirketlerin paylaşım ekonomisinde ortak yer alması gerektiğini savunan ve bu konuda aktif olarak çalışan bir ağ. 

Twitter: @OuiShare - Websitesi: http://ouishare.net/

 

9. Airbnb : Dünyanın en büyük konaklama ağı. Evlerde boş duran konaklama olanaklarını seyahat edenlere açarak kişiselleştirilmiş bir seyahat tecrubesi sunuyor.. 33bin şehir ve 192 ülkede faaliyette. 

Twitter: @Airbnb - Websitesi: https://www.airbnb.com/

 

10. Collaborative Fund : Paylaşılan bir geleceği desteklemeyi amaçlayan yatırım fonu. Yaratıcı ve paylaşıcı girişimlere destek vermeyi amaçlıyor.

Twitter: @collabfund - Websitesi: http://collaborativefund.com/

 

11. Kickstarter : Yaratıcılığı hayata geçirmeyi hedefliyor. Hem küçük hem de büyük ölçekli projelere 'senin benim gibi' insanları destek vermesini - ve bu sayede o projelerin hayat bulmasını - sağlama misyonları var. 

Twitter: @kickstarter - Websitesi :http://www.kickstarter.com/

 

​12. Crowdsourcing.org : Imece-fon konusunda pazarın, yazılı kaynak, haber, gorsel, videolar ve yatırım anlamında en buyuk platformu. 

Twitter: @Crowdsourcing_ - Websitesi: http://www.crowdsourcing.org/

 

13. TaskRabbit : Zamanınız ya da beceriniz olmadığı için yapamadığınız ufak tefek gündelik işlerinizi dışkaynak kullanarak yaptırabildiğiniz bir platform. 

Twitter: @TaskRabbit_ - Websitesi: http://www.taskrabbit.com/

 

14. Getaround : Yakınınızdaki insanlardan araba kiralayın.

Twitter: @Getaround - Websitesi:https://twitter.com/Getaround

 

15. Skillshare : Yeni yetenekler, beceriler mi kazanmak istiyorsunuz. Gerçek öğretmenlerden birebir deneyimle öğrenin. 

 

Twitter: @skillshare - Websitesi: http://www.skillshare.com/

 

16. Carpooling.com : En büyük araç paylaşım platformu. Insanları birbiriyle buluşturarak, araç paylaşmalarını ve bu sayede daha az CO2 salınımını ve paradan tasarruf etmelerini amaçlıyor. 

Twitter:@carpoolingcom - Website: http://www.carpooling.com/us/

 

17. Forrester Research : Küresel bir araştırma ve danışmanlık ağı. İş teknolojileri, pazarlama ve strateji alanında pazara yön veriyorlar. 

Twitter: @forrester - Websitesi: http://www.forrester.com/home/

 

18. Crowd Companies : Ortak Tüketim Ekonomisinin öncü markalarından. Paylaşılan değerler yaratmak konusunda yetkin çalışanlarla esnek markaları biraraya getiriyor. 

Twitter: @CrowdCompanies - Websitesi: http://crowdcompanies.com/

 

19. Altimeter Group : Yeni ekonomiden doğrudan zarar gören firmalara, yeni iş modelleri geliştirme ve paylaşım ekonomisinde yer alma konusunda araştırma ve danışmanlık sunuyor. 

Twitter: @altimetergroup - Websitesi: http://www.altimetergroup.com/

(kaynak olarak www.collaborativeconsumption.com, Rachel Botsman'ın kitabını ve google'ı kullandık.

Eksik gördüğünüz, eklenmesi ya da düzeltilmesi gerektiğini düşündüğünüz noktalar varsa, bize yazın)

bottom of page