top of page

Paylaşmak güzeldir!

Rasyonel

Duygusal

Paylaşım ekonomisi; davranış, tüketim, yeni seçeneklere yönelme ve karar verme mekanizmalarımızı kökten değiştiriyor. 

Ekonomik

Doğa

Yaşam Tarzı

Deneyim

Param cebimde kalıyor

Doğa için faydalı bir iş yapıyorum

Bana esneklik sağlıyor

Satın Alamasam da deneyimleyebilirim

Kültürel

Yaşam Tarzı

Cömertlik

Toplum

İhtiyacı olana yardım ediyorum

Bu topluma aitim ve değerliyim

Akıllıca davranıyorum

Bu akımın bir parçasıyım

bottom of page